Pierwsze kilometry 2022

Pierwsze kilometry 2022

Wybi­ła godzi­na 7:00, obo­zo­wą ciszę – choć roz­śpie­wa­ną przez pta­ki – prze­szył dźwięk budzi­ka. Jakoś z zamknię­ty­mi ocza­mi odna­la­złem wino­waj­cę, a potem jed­nym okiem wyłą­czy­łem jego jazgo­tli­we brzmie­nie. Wte­dy doj­rza­łem – mam...