Dieta wyprawowa

Dieta wyprawowa

   Nad­cho­dzi czas wyjaz­du na week­en­do­wą, a może nawet tygo­dnio­wą wypra­wę. Woj­tek – miło­śnik leśnych wędró­wek – skru­pu­lat­nie roz­kła­da na pod­ło­dze swój ekwi­pu­nek, spraw­dza­jąc, czy o wszyst­kim pamię­tał....