PORTFOLIO

SámiiLand Expedition 2021

Szwe­cja – Nor­we­gia – Fin­lan­dia – Rosja

Rok w Chacie Traperskiej

Pol­ska – Szwe­cja – Kanada
WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI

Traperska Sobota

Pol­ska – Nad­le­śnic­two Wali­ły, Lasy Państwowe

Polska Strona Bushcraftu

Pol­ska
wkrót­ce wię­cej informacji