SámiiLand expedition 2021

PATRONAT MEDIALNY I SPONSORZY Dale­ka, euro­pej­ska pół­noc; tutaj myśli ewi­dent­nie zwal­nia­ją swój bieg. Reni­fe­ry, magne­ty­zu­ją­ce zorze polar­ne i suro­wa natu­ra. To wła­śnie w tych oko­licz­no­ściach sytu­uje się olbrzy­mia kra­ina,...
Rok w chacie traperskiej

Rok w chacie traperskiej

Rok w chacie traperskiej Polska - Szwecja - Kanada więcej ObserwujObserwujObserwujObserwuj Podczas rocznej wyprawy za koło podbiegunowe do bezkresnej tajgi będzie zmuszony zbudować sobie chatę z bala, polować i łowić ryby. Jego jedyny środek transportu to nogi, konie,...
Traperskie Przygody

Traperskie Przygody

Traperskie Przygody Krót­ko­me­tra­żo­we opo­wie­ści z ser­ca dziczy! przejdź do filmów Obser­wujObser­wujObser­wujObser­wuj Tra­per­skie Przy­go­dy to roz­ryw­ka i mądrość w jed­nym! W tych krót­ko­me­tra­żo­wych fil­mach z naszej...