Leśna elektrownia

Leśna elektrownia

Życie na „pełen etat” w dzi­czy fascy­no­wa­ło mnie od dawien daw­na. Pro­gra­my uka­zu­ją­ce życie ludzi w ala­skań­skiej głu­szy sta­ły się w pew­nym momen­cie jedy­ny­mi pro­gra­ma­mi, jakie uka­zy­wa­ły się na moim wyświe­tla­czu....
Dieta wyprawowa

Dieta wyprawowa

   Nad­cho­dzi czas wyjaz­du na week­en­do­wą, a może nawet tygo­dnio­wą wypra­wę. Woj­tek – miło­śnik leśnych wędró­wek – skru­pu­lat­nie roz­kła­da na pod­ło­dze swój ekwi­pu­nek, spraw­dza­jąc, czy o wszyst­kim pamię­tał....